Startpagina
Curriculum Vitae
CD's
Live opnames
Concerten en producties
Recensies
Concert Agenda

Wat - CD's

la jeune france

La Jeune France
Olivier Messiaen, Daniel Lesur, André Jolivet

Piet van der Steen (orgel)
Julia Bronkhorst (soprano)
Willem Stoops (trompet)

1993

Klik hier om Allelluia van deze CD te beluisteren.

NRC Handelsblad 1994

  ".....Maar dé ontdekking van deze cd's is voor mij de sobere weelde en de aan Hildegard von Bingen herinnerende dictie in André Jolivets Messe pour le jour de la Paix. Sopraan Julia Bronkhorst laat haar stem als een ocarina de twinkelerende vogels (te horen in het eerste Alléluia) tegemoet zweven. Haar verstilde melismen maken de middeleeuwse mystiek van La Jeune France haast tastbaar...."


henriëtte bosmans and her circle

Henriëtte Bosmans and her Circle

Liederen van Henriëtte Bosmans, Willem Pijper,
Lex van Delden en Bertha Frensel Wegener-Koopman.

Julia Bronkhorst (soprano)
Maarten Hillenius (piano)

1998, Globe 5183

Klik hier om naar liederen van deze CD te luisteren.

LUISTER, december 1998

  "Henriëtte Bosmans and her circle' luidt de titel van deze splinternieuwe cd.
  Vandaar dat er ook liederen van haar leraar Willem Pijper en van Lex van Delden en Bertha Frensel Wegener-Koopman zijn opgenomen.
  Een uitgave die geen muziekliefhebber mag missen, ging het door ondergetekende heen, nadat het eerste indrukwekkende drietal: 'Aurore' (dageraad) op tekst van André Vernet en 'La chanson du chiffonnier' (het lied van de voddenraper) op tekst van Jules Jouy, beide uit 1950. alsmede 'Le diable dans la nuit' (de duivel in de nacht) uit 1935 aan zijn oor voorbij waren getrokken."

KLASSIEKE ZAKEN, februari 1999

  "Henriëtte Bosmans (1895 - 1952) is de spil van een cd waarop sopraan Julia Bronkhorst en pianist Maarten Hillenius een geslaagde expeditie ondernemen naar Nederlandse liedkunst uit de eerste helft van deze eeuw. Bosmans is ten onrechte bijna vergeten. Neem 'La chanson du chiffonnier' op tekst van Jules Jouy. Het slotcouplet van deze klaagzang op 's levens vergankelijkheid kerft diepe voren in de ziel. Bosmans vond het stuk ideaal voor de Franse chansonnière Edith Piaf, die echter vergeefs werd aangezocht. De versie van Julia Bronkhorst mag er intussen ook zijn. Behalve Bosmans figureren op deze cd Willem Pijper (een klasse apart), Lex van Delden en Bertha Frensel Wagenaar-Koopman."

DE VOLKSKRANT, december 1998

  "Bloemlezing van veelzijdige liedkunst Bosmans
  Het werk van Henriëtte Bosmans krijgt minder belangstelling dan het verdient en daarom is het heuglijk dat sopraan Julia Bronkhorst en pianist Maarten Hillenius op welluidende wijze een lans breken voor haar muziek.
  De cd Henriëtte Bosmans and her circle bevat veertien van haar vierenveertig liederen en dat hadden er best wat meer mogen zijn. De keus om Bosmans' muziek in perspectief te zetten door ook een aantal liederen van haar leermeester Willem Pijper op te neme is zinvol…..
  " ... een fraaie bloemlezing, die recht doet aan de veelzijdigheid van Bosmans' liedkunst. Kennelijk had iedere taal voor de componiste een eigen 'kleur': haar Duitstalige liederen zijn ingetogen, de Nederlandse hebben een zekere grauwheid en de Franstalige liederen zijn briljant en fel, met als hoogtepunt het voor Edith Piaf bedoelde La chanson du chiffonnier.
  De uitvoering en de opname zijn voortreffelijk .... "

swewe en swerwe - poetical songs about and from south africa

Swewe en Swerwe - Poetical Songs About and From South Africa

Julia Bronkhorst (soprano)
Jacco Lamfers (piano)
Paula van Delden (fluit)
Rebecca Smit (cello)

2003, Q Disc 97042

Klik hier om naar enkele liederen van deze CD te luisteren.

RAPPORT, 28 maart 2004

  "Julia Bronkhorst delf diep in Afrikaanse lied.

  Die Nederlandse sopraan Julia Bronkhorst se album digterlike liedere oor en van Suid-Afrika dra die titel Swewe en swerwe en is die konkrete bewys van die afgelope dekade of meer se omvangryke nuwe belangstelling in die Afrikaanse taal en sy liedereskat.

  Dat dit op 'n internasionaal verspreide etiket opgeneem is en nie beperk is tot die Nederlandse of die Suid-Afrikaanse mark nie, spreek boekdele. Ook die feit dat haar program in drie logiese kategorieë ingedeel is, onderskryf die wye visie wat die samestellers egopenbaar het: Nederlandse komponiste wat Afrikaanse tekste getoonset het, Suid-Afrikaanse komponiste wat Afrikaanse tekste getoonset het en laastens Suid-Afrikaanse komponiste met toonsettings van nie-Afrikaanse tekste.

  Dit betref tien digters se werk: Boerneef, J.F. Celliers, I.D. du Plessis, Eitemal, Elisabeth Eybers, Ingrid Jonker, A.D. Keet, W.E.G. Louw, Eugène Marais en N.P. van Wyk Louw.

  In die laaste kategorie vind ons Rosa Nepgen se toonsetting van die Nederlander J.C. Bloem se Voorjaar , asook Hendrik Hofmeyr se toonsetting van gedigte deur William Blake, die Italianers Petrarca en Giacomo Leopardi en die Chileen Pablo Neruda.
  Tot hiertoe wat die wydlopende spyskaart betref.

  Julia Bronkhorst is g'n vreemdeling vir Suid-Afrikaners nie. In 2001 het sy op die KKNK in Oudtshoorn opgetree en toe reeds toonsettings van tekste deur Suid-Afrikaanse en Nederlandse digters gesing. Sy't 'n diepgaande begrip van die klank en ritme van Afrikaans, al is 'n enkele uitspraak soms vreemd. Oor die algemeen egter is daar g'n affektasies te ontdek nie -- iets wat soms hinder wanneer Afrikaanse sangers die Afrikaanse kunslied besig.

  Die repertorium, hoewel oorwegend laatRomanties, is nie altyd maklik singbaar nie. Die kuns om binne 'n paar minute die ideale emosionele ambiance daar te stel, is een wat Bronkhorst heeltemal bemeester. Uiteindelik is die meeste liedere kleinkuns wat soms 'n ewigheid -- soos in Hofmeyr se toonsetting van Leopardi se L'infinito -moet kan omvat.

  In haar begeleier, die pianis Jacco Lamfers, het sy iemand gevind wat die kern van elke lied musikaal kan vergestalt. Sonder om ooit aandag op sy eie aandeel te vestig, tref hy met kleurryke spel en vul harmonies en soms met subtiele melodiese frases die lied se soektog na 'n volledige "tweeheid" aan.


  Terwyl Bronkhorst en Lamfers jou herinneringe aan vorige regstreekse uitvoerings wat nie op peil was nie geheel en al uitwis, lê dié versameling se waarde veral in die repertorium wat nou vir die eerste keer gedokumenteer is. Die Nederlandse laat-Romantiese komponiste soos Mengelberg, Mulder, Wijdeveld en TidemanWijers en dan dié van Nepgen en Hofmeyr in die nie-Afrikaanse kategorie.
  Ewe aangrypend as onthutsend is die Nederlander Caroline Ansink (gebore 1959) se toonsetting in opdrag van Bronkhorst van Ingrid Jonker se Die kind wat doodgeskiet is deur soldate by Nyanga . Dit is 'n hartverskeurende, verwarrende maar tog ook grensverskuiwende lied omdat Ansink hier 'n eietydse idioom gebruik wat by g'n tradisie aansluit nie. Sy behou egter die tipies Afrikaanse metrum.

  Die stem word bykomend tot die klavier ook deur fluit en tjello ondersteun. Dit open met 'n vokalise voordat 'n sterk akkoord die aanhef van die teks inlui. Die latere, meer perkussiewe deel met staccato's op die klavier en pizzicato's op die tjello begin dan iets van die toenemende simboliese krag van die gedig in dié toonsetting en vertolking weerspieël. Voorwaar 'n meesterwerk in die kleine.
  Ander hoogtepunte hier is die sopraan en pianis se perkelose vreugde wat hulle uit Laurens Faul se vier Boerneef-toonsettings put. Was daar maar meer Suid-Afrikaners wat soos Faul getoonset het! Dié impulsiewe opmerking het 'n mens darem daaraan laat dink dat sou iets hier ontbreek, dit die weglating van die sonnige toonsettings van 'n Pieter de Villiers is.

  Maar die aandag aan veral Arnold van Wyk en Rosa Nepgen is waardevol, die vergelyking tussen Hubert du Plessis en Hofmeyr se toonsettings van Winternag enorm boeiend, terwyl die vyftal toonsettings van internasionale gedigte die uitvoering op 'n hoogtepunt afsluit. Hofmeyr is 'n Afrikaner, maar in sy musiektaal tog ook nie.

  Veral Bronkhorst se sang in 'n toonsetting van 'n deel uit Neruda se Oda a la bella desnuda (Ode aan die pragtige naakfiguur) is soos 'n aangrypende vokale vertelling, slegs deur 'n tjello begelei -- die instrument wat immers die naaste ewebeeld is van die menslike naakfiguur.

  Swewe en swerwe -- die woorde kom uit W.E.G. Louw se Seemeeu -- is 'n skitterende en tydige uitgawe."

OPZIJ, JANUARI 2004

  Sopraan Julia Bronkhorst, die in 1998 lof oogstte met de cd Henriëtte Bosmans and her Circle (Globe 5183), heeft een instinct voor leuke programma's.

  Op haar nieuwe cd Swewe en Swerwe (Zweven en Zwerven) staan liederen op Afrikaanse gedichten van vijf Nederlandse en vijf Zuid-Afrikaanse componisten van de afgelopen eeuw.

  Het is leuk om eens wat te horen van bijvoorbeeld Bertha Tideman-Wijers (1878-1976). Zij vormde met haar zuster Betsy een succesfol pianoduo. Haar liederen op gedichten van Elisabeth Eybers klinken plezierig modern.

  Indringend zijn de liederen van Rosa Nepgen (1909-2000), Zuid-Afrika's grootste liedcomponiste.

  Haar talloze liederen worden tegenwoordig zelden uitgevoerd. Dit lot deelt zij met de meeste toonkunstenaars op deze cd.

  Van de jongste generatie zijn de Zuid-Afrikaan Hendrik Hofmeyer (1957) en Caroline Ansink (Amsterdam, 1959) op de cd vertegenwoordigd. Ansink componeerde in opdracht van Julia Bronkhorst speciaal voor dit project 'Die Kind', gebaseerd op het gedicht van Ingrid Jonker over het zwarte kind, doodgeschoten door soldaten.

  In een bezetting van sopraan, fluit, cello en piano is dit stuk het hartverscheurende hoogtepunt van de cd.

  Julia Bronkhorst en haar uitstekende begeleider Jacco Lamfers verdienen een pluim met hun uitvoering van dit uiteenlopende materiaal."

julius röntgen

Julius Röntgen

Párkányi Quartet
Julia Bronkhorst (soprano)
Hans Eijsackers (piano)

2005, Cobra Records

Klik hier om naar enkele liederen van deze CD te luisteren.

DE VOLKSKRANT, 28 januari 2005

  "Röntgen 150 jaar.
  Werken van Julius Röntgen, Alphons Diepenbrock en Carl Nielsen.
  25 februari, Felix Meritis, Amsterdam.
  Radio Vier: 31/3, 13.00 uur (middagconcert).

  "…..In de oudste concertzaal van Amsterdam, waar Röntgen eind 19e eeuw regelmatig zelf het podium beklom als pianist en koordirigent, maakten zijn intieme Chinesische Lieder de meeste indruk……
  De sopraan Julia Bronkhorst en de pianist Hans Eijsackers wisten een gevoelige snaar te raken. In Abend auf dem Fluss werden stem en piano één. Bronkhorst haalde het onderste uit de kan van muziek en tekst….."

rosa ibérica

Rosa Ibérica

Music inspired by multicultural medieval Spain

Julia Bronkhorst (sopraan)
Henk van Lingen (gitaar)
Eleonore Pameijer (fluit)

2006

Klik hier om naar enkele liederen van deze CD te luisteren.

In december van 2006 op de 5e plaats in de klassieke top 50 van het TROS radioprogramma
op 50 op 4'.

JOODS JOURNAAL, mei 2006

  Te gast in het Amsterdamse Vakbondsmuseum waar Julia Bronkhorst in de aanloop naar deze cd een recital ten gehore gaf, begeleid door Henk van Lingen op gitaar.

  "De begenadigde kustenares hield -samen met haar gitarist- de uitverkochte Burcht tot de laatste seconde in de ban. Julia's stem is zo krachtig, dat zelfs tijdens intieme, bespiegelende liedjes haar zuiver stemgeluid tot in elke zaalhoek te horen was.....

  .....Diep ontroerend
  Voor de pauze een heerlijk lied: Nani, nani, van Joaquin Rodrigo en van Manuel de Falla El paño moruno en Polo. Loepzuiver en ogenschijnlijk moeiteloos gezongen. een vrouw, klein van postuur, maar wat een perfekt stemvolume ,en een lyriek om van te smullen. Gitarist Henk van Lingen verstaat de kunst als het ware onzichtbaar aanwezig te zijn; op sommige momenten lijkt de presentatie introvert, maar zijn geconcentreerde begeleiding is uiterst muzikaal. Tijdens een solo als "Por caminos de Santiago " komt zijn vakmanschep volledig en groots tot uiting. Na de pauze onder meer het verstilde " la rosa enflorece" en het door Jeff Hamburg- tijdens het recital in de zaal aanwezig- getoonzette " Shir Hashirim ( Hooglied ), één van de mooiste liefdesliederen ooit geschreven. Wat diep ontroerde was de katholieke litanie waarin Maria de dood van haar zoon beweent. Vooral hiermee bewees Bronkhorst haar brede talent ; zij laat door haar benadering emotionele grenzen tussen joods, christelijk, en islamitisch opgaan en een universele kreet van verdriet over het meest kostbare wat een moeder kan bezitten. Het optreden van Julia Bronkhorst was een feest dat ontroerde, verwarmde en hoop bood. Ik had haar niet graag willen missen."

wolfgang wijdeveld

Wolfgang Wijdeveld

Lieder & Chamber Music

Julia Bronkhorst (sopraan)
Ton Hartsuiker (piano)
en vrienden

2010

Klik hier om naar enkele liederen van deze CD te luisteren.

Ter gelegenheid van de 100 ste geboortedag van Wolfgang Wijdeveld (1910-1985) is op initiatief van sopraan Julia Bronkhorst de cd "Lieder and Chamber Music" gemaakt. Hierop staan een aantal stukken die essentieel zijn voor zijn oeuvre.

KLASSIEKE ZAKEN, augustus 2010

  Jurjen Vis: "…..De sopraan Julia Bronkhorst is, gezien haar ervaring met Nederlandse componisten die Zuid-Afrikaanse poëzie op muziek hebben gezet, wel de aangewezen zangeres voor de "Liederen op Zuid-Afrikaanse tekst". Haar voordracht is innig."